Filtrácia

Pri chove rýb v jazierku vzniká odpad, ktorý môže byť pre ne, veľmi nebezpečný. Preto vodu filtrujeme rôznymi spôsobmi:

-      na odstránenie hrubých nečistôt (výkaly rýb, spadané lístie, riasy...) používame mechanickú filtráciu

-      na odstránenie škodlivých látok, ktoré vznikajú pri rozklade tuhého odpadu používame biologickú filtráciu kde „užitočné baktérie“ spracovávajú nasledovné látky. 

-      volný čpavok NH3

-      viazaný čpavok (amonné soli) NH4

-      dusitany NO2 (nitrity)

-      dusičňany NO3 (nitráty)

Druhy filtračných systémov

V zásade existujú dva druhy filtračných systémov: čerpadlové filtračné systémy a gravitačné  filtračné systémy.

Výtlačný filtračný systém má čerpadlo ponorené v nádrži, ktoré čerpá vodu z jazierka do filtra. Filter je umiestnený nad hladinou vody . Čistá voda odteká z filtra späť do jazierka.

Gravitačný  filtračný systém funguje  lepšie než čerpadlový. V tomto prípade je v dolnej časti jazierka dnová guľa,  gravitácia tlačí nečistoty, cez potrubie až do filtra. V tomto prípade musí byť filter zabudovaný v teréne tak, že je mierne nad hladinou vody jazierka. Gravitačné filtračné systémy  majú šupátko, takže si môžeme uzavrieť systém medzi jazierkom a filtrom.

 

Jazierková voda sa čístí dvoma spôsobmi, mechanicky a biologicky. Obidva spôsoby sú životne dôležité pre zdravie vašich rýb.

Mechanická filtrácia 

Koi kapre produkujú veľa pevného odpadu a je potrebné ho z vody odfiltrovať. Pre filtračný systém je možné použiť rôzne typy filtračných médií pre mechanickú filtráciu: napríklad nylonové kefy alebo môžeme použiť vodný vír tzv.(vortex), ktorý oddeľuje častice odstredivou silou. Vortex je jediný druh mechanického filtra, ktorý je nutné pravidelne odkaľovať a je zrejme aj najúčinnejší. Vortex sa umiestňuje ako prvá komora pred filtračný systém preto, že z vody odoberá až 75% nečistôt. 

Biologická filtrácia 

 Táto filtrácia je pre život rýb veľmi dôležitá preto, že nám odbúrava z vody množstvo škodlivých látok ako sú čpavky, dusitany a dusičnany ktoré vznikajú pri chove rýb. Biologické filtračné komory pomocou užitočných baktérii spracovávajú čpavok, ktorý produkujú ryby. 

Druhy filtrov

Vortex  filtre

Filtračné systémy pracujú pri prechode vody cez filtračné materiály. Vírové filtre pracujú úplne odlišne. Točia vodu, kde odstredivá sila tlačí všetok odpad do strán, narazí na steny a klesná na dno komory. Odpad potom môžeme odstrániť iba tým, že otvoríme ventil v dolnej časti a odkalíme dno. Vortex filtre, sú pravdepodobne najúčinnejšie filtre k dispozícii - môžu odstrániť viac ako 75% odpadu, ktorý prechádza cez ne. Robia skvelú prácu a umiestňujú sa ako prvá komora vo viackomorových filtroch.

Odpeňovače

Sú to úžasné veci, ktoré výrazne zlepšujú čistotu a farbu vody, odstránením bielkovín a veľmi jemných pevných odpadov z vody. Sú obzvlášť užitočné, ak máte problém s penou na hladine, je to spôsobené proteínmi a ďalšími rozpustenými látkami. V podstate pracujú tak, že vo vnútri skimera napenia do vody kyslík, bielkoviny a drobné častice sa dostanú do bublín a následne je táto pena odvádzaná do odpadu. Zostávajúca voda sa vracia do jazierka oveľa čistejšia a jasnejšia než pred tým. Ďalšou výhodou je to, že kyslík ktorým sa pena vyrába zvyšuje hladinu kyslíka vo vode.Využívajú sa hlavne v morskej akvaristike.

Skrápané filtre

Sú veľmi efektívnym spôsobom biologickej filtrácie. Fungujú tak, že voda sa čerpá na vrchol, kde rovnomerne vyteká po celej ploche. Voda steká dole cez médiá, a späť do jazierka. Sú tak účinné, že baktérie na filtračných médiách, nie sú pod vodou, ale voda tečie nad nimi, to znamená, že majú viac kyslíka a spracovávajú oveľa viac čpavku.Využívajú sa hlavne v odchovniach pri zvýšenej osádke rýb.

 Bead filtre

Tento typ filtrácie má obrovskú povrchovú plochu pre nitrifikačné baktérie a používa sa hlavne pri vysokej osádke rýb.

Tlakové filtre 

Filtrujú mechanicky aj biologicky a sú vhodné pre malé jazierka, väčšinou už majú zabudovanú UV lampu.  

Filtračné média

  • Kefy: nylonové kefy sú jedny z najlacnejších mechanických filtračných médii.
  • Biomolitan: robí dvojitú funkciu, mechanickú a biologickú filtráciou. Japonská rohož je tiež skvelá a umožňuje voľný prietok vody.
  • Keramické: filtračné médium ponúka veľkú biologickú filtráciu, pretože má veľkú plochu pre osídlenie baktérii. Môže byť pomerne drahé, preto, že je dovezené, väčšinou z Japonska.
  • Plastové médiá: existuje celý rad plastových filtračných médií, pre mechanickú aj biologickú filtráciou. Sú zvyčajne vo forme akéhosi malého kolieska z dôvodu zvýšenia povrchovej plochy.  

 

 Ukážka filtrácie v zimnej odchovni na obrázku prvá komora filtra.Za tri dni sa toho nazbiera.

 Zbytkový produkt po KOI.Už len spláchnuť a je čisto.Čistenie akvária trvá rozhodne dlhšie.

A voda môže znova pritekať na ďalšiu recikláciu.

Správne zabehnuté filtračné médium má hnedastú farbu. Filtračné média

e- shop

Quatro - nákup na splátky

Prihlásenie = zaregistrovaný

Kontaktný formulár

Máte otázku, pripomienku či odkaz? Napíšte nám !

Cookies

Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.