Ochrana Osobných Údajov

Ochrana Osobných Údajov- GDPR:  www.xtremekoi.sk
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovej stránke www.xtremekoi.sk.

V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť XTREME s.r.o. so sídlom 065 02 Vyšné Ružbachy 287, IČO:44 368 917 oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope www.xtremekoi.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope www.xtremekoi.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite emailom na xtremekoi@xtremekoi.sk

Po zrušení registrácie v e-shope www.xtremekoi.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je spoločnosť XTREME s.r.o. povinná uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Zakliknutím políčka „Súhlasím s obchodnými podmienkami alebo “ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti XTREME,s.r.o. svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu XTREME s.r.o. prípadne emailom na xtremekoi@xtremekoi.sk.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný spoločnosť XTREME s.r.o. informovať o ich zmene poštou na adresu XTREME s.r.o., prípadne emailom na xtremekoi@xtremekoi.sk

Osobné údaje uvedené v Registračnom formulári pri vytvorení objednávky budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s XTREME s.r.o. ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz, účtovné oddelenie a pod.

Osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú sprístupnené tretím stranám za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od XTREME s.r.o. vyžadovať informácie, opravu jej osobných údajov spracúvaných firmou XTREME s.r.o..

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté: Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 82104 Bratislava,  Účtovne oddelenie XTREME s.r.o. Vyšné Ružbachy 287 06502,  Bohemiasoft s.r.o. Rudolfovská tř.247/85 37001 České Budějovice, ak budete používať splátkový systém  QUATRO  Všeobecná Úverová Banka, a.s. Mlinské nivy 1 82990 Bratislava 25,

Quatro - nákup na splátky

Prihlásenie = zaregistrovaný

Kontaktný formulár

Máte otázku, pripomienku či odkaz? Napíšte nám !

Cookies

Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.