Zeolit

Vlastnosti zeolitu:

• Stará sa o čistú vodu a podporuje dlhodobé prírodné čistenie vody.

• Absorbuje čpavok, ktorý vylučujú ryby.

• Absorbuje fosfor.

• Absorbuje dusíkaté zlúčeniny.                  

• Neutralizuje kyslú vodu v jazierkach.

• Pohlcuje amoniakálny dusík, ťažké kovy, niektoré organické látky.

• Pohlcuje zápach z vody.

 

Vznik:

 Počas vývoja Zeme nám príroda  zanechala vzácny dar - klinoptilolit. Je to prírodná hornina s výnimočnými fyzikálnymi vlastnosťami, ktoré vyplývajú z jeho osobitnej kryštálovej štruktúry.

 V priebehu miliónov rokov došlo pôsobením vysokých teplôt a tlaku na usadené vrstvy sopečného popola k fyzikálnej a chemickej premene, ktorá zabezpečila vznik rôznorodej skupiny zeolitov, medzi ktoré patrí aj klinoptilolit. Klinoptilolit patrí do zeolitickej skupiny heulanditu.

 

Štruktúra:

 Štruktúra zeolitu je tvorená trojrozmernou mriežkou. Pozostáva z kremičitanových tetraédrov (SiO4)4- navzájom pospájaných cez atómy kyslíka, pričom časť atómov kremíka je nahradená atómami hliníka (AlO4)5-. Takto sa vytvára charakteristická  priestorová konštrukcia so značným výskytom dutín, pospájaných do kanálikov, v ktorých sú uložené katióny kovov, alebo molekuly vody. Celkový objem týchto dutých priestorov je  24 - 32 %.

 

Využitie:

 Zeolit má široké využitie v poľnohospodárstve, chovateľstve, stavebníctve, pri ochrane životného prostredia, pri čistení vôd a spalín a v rôznych odvetviach priemyslu. Zeolit je filtračné médium prírodného pôvodu pre biologickú a mechanickú filtráciu v sladkovodných, morských nádržiach a záhradných jazierkach.  Vďaka obrovskej pórovitosti absorbuje ióny a molekuly z rôznej veľkosti a neutralizuje tým čpavok a ostatné škodlivé látky z vody, ktoré sa usadia na minerál.  Pomáha udržiavať  hodnotu PH a poskytuje obrovskú povrchovú plochu pre osídlenie nitrifikačných baktérii. Zeolit má obrovský vnútorný povrch, čo je zárukou vynikajúcej absorbcie znečistenia organického a anorganického pôvodu. Používa ako náplň do filtrov a  tiež  na osadenie filtračných rastlín do hĺbky 5 – 10 cm. Po 2-3 rokoch sa odporúča výmena média, aj keď ešte stále ostáva „útočiskom“ pre nitrifikačné baktérie, ktoré zabezpečujú biologickú filtráciu v jazierku. Najčastejšie využitie je hlavne pri aktivovaní biologickej filtrácie  pokiaľ ešte nefungujú z dôvodu teploty vody nitrifikačné baktérie, pričom je potrebné toto médium meniť za nové každú jar. Jedna z najdôležitejších vlastností zeolitu je jeho výmenná kapacita.

 

Zeolit v praxi:

V uvedenom  400l akváriu sme mali skupinku rýb v počte 15ks kŕmenú 2 krát denne v malom množstve dlhšiu dobu pri dobrom zabehnutí filtračného zariedenia .Napriek  tomu  sa však tento filter  javil ako nedostatočný pre uvedenú osádku. Zo vstavaného filtra sme vybrali biomolitan v počte 2 ks a nahradili sme ho zeolitom o hmotnosti 3kg. Ostatné zloženie filtra ostalo nezmenené a to je.

-biomolitan hrubý

-zeolit 3kg

-sera siporax (keramické valčeky)

 Filtrácia pracuje bez UV lampy . Pred použitím zeolitu voda mala zákal,  po 5 dňoch je kryštalicky čistá voda bez  použitia UV lampy pri tej istej osádke a spôsobe kŕmenia.

 

 Po piatich dňoch používania  zeolitu vo filtrácii.

 

Upozornenie:

Pred použitím jazierkovej soli je potrebné zeolit z filtrácie vybrať aby nedošlo k spätnému vyplaveniu NH4+ do vody.

zeolit aj u nás v predaji !

Quatro - nákup na splátky

Prihlásenie = zaregistrovaný

Kontaktný formulár

Máte otázku, pripomienku či odkaz? Napíšte nám !

Cookies

Tento web používa k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.